Du kan kontakta Catharina via Nordin Agency på info@nordinagency.se eller direkt på catharina.ingelman-Sundberg@hotmail.com