– Dykaren, arkeologen, fynden

Utgivningsår: 1985
Förlag: Wiken

Marinarkeologi är en ung och spännande vetenskap. Metoder och tekniker är i ständig utveckling och de dykare och arkeologer som dras till och fascineras av denna jakt efter det förflutna blir allt fler.

En fängslande värld öppnar sig för dykare på spaning efter förlista fartyg. Under en lugn och till synes odramatisk havsyta kan skatter från svunna tider dölja sig. Skatter inte bara i form av guld och silver utan också rika kunskapsskatter om livet för flera hundra, ja till och med för flera tusen år sedan. Ett sjunket skepp speglar nämligen ofta samhället det tjänade. Har de yttre omständigheterna varit goda kan man från ett skeppsvrak bärga föremål som ger en bild inte bara av livet ombord utan av hela samhället vid den tiden då fartyget sjönk.

I fartygssamhället fanns människor och allt de behövde. Kläder, husgeråd, mynt, prydnadsföremål och alla andra personliga tillhörigheter. På lastfartyg kan man dra viktiga slutsatser om export och import mellan olika länder och på örlogsfartygen som var teknikledande kan man finna det bästa som tiden hade att erbjuda av material och utrustning. Marinarkeologi är också sjunkna städer, kulturer och annat spännande, en fantastisk historieskatt bevarad av havet åt eftervärlden.

I boken Marinarkeologi kan man läsa om arkivforskning, sökmetoder, konservering, utgrävning och spännande expeditioner – och mycket annat.

Catharinas kommentarer:

Efter 15 år som dykande arkeolog beslöt jag mig för att skriva ned allt det jag lärt mig i ämnet. Insamlingsarbetet tog tio år, skrivandet drygt ett år.