(Tidigare titel: Mäktig mans kvinna)

Utgivningsår: 2001
Förlag: Richters

Ingegerd – den första kända kvinnan i svensk historia

Ingegerd Olofsdotter är en av Sveriges första historiska personligheter. Hon levde i början på 1000-talet under en orolig tid med politiska förvecklingar mellan Norge, Sveariket och det dåtida Ryssland.

Det råder ofred mellan Sveariket och Norge och folken lider. Den mäktige Olof Skötkonung vägrar diskutera fred med den norske kungen Olav Haraldsson, men stormännen sätter sig till motvärn och hotar med uppror. De vill gifta bort Olofs dotter, Ingegerd, med Olav. Konungadottern är den politiska pant som kan förmå länderna att sluta fred.

Men Olof Skötkonung vägrar låta sig överlistas och tvingar Ingegerd att resa till Rus för att gifta sig med en man hon aldrig mött.

Ingegerd – dotter till Olof Skötkonung, trolovad med den norske kungen Olav Haraldsson (Olav den helige) och furstinna av Rus – är nästan okänd. Historieskrivningen är männens, och kvinnornas öden nämns nästan inte alls i källorna.

Men Ingegerd ligger begravd i Kiev och under ett besök där blev Catharina Ingelman-Sundberg nyfiken på den svenska kungadottern. Hon började studera de skrivna och arkeologiska källor som finns och efter hand framstod ett oerhört spännande levnadsöde. Ingegerd var en kraftfull, intelligent och mäktig kvinna som var med och förändrade det rike hon blivit bortgift till. Hennes liv var dramatiskt, äventyrligt och romantiskt och romanen bygger till stora delar på händelser som ägt rum i verkligheten.

Catharinas kommentarer:

Ingegerd är helt enkelt en oemotståndlig personlighet att skriva en roman om. Det här är den mest spännade bok jag arbetat med eftersom det har varit så fascinerande att ta del av den dramatik som utspelat sig för 1000 år sedan. Det mesta som händer i boken har nämligen också hänt i verkligheten och som ni vet brukar verkligheten överträffa dikten.

Det var under en resa i Kiev, Ukraina, som jag upptäckte Ingegerds grav och blev fascinerad av hennes öde. Det är märkligt att ingen skrivit en bok om henne tidigare, onekligen är hon en av vårt lands mest fascinerande personligheter.