Jägare, Vikingahustru, Prästinna

Utgivningsår: 2004
Förlag: Prisma

Baksidestext:

Kvinnan i historien har länge varit osynlig – till och med så osynlig att i en gammal krönika ”fick” männen barnen.

Ingen har tidigare försökt sig på att berätta den forntida skandinaviska kvinnans historia från allra äldsta tid till tidig medeltid. Catharina Ingelman-Sundberg har hämtat fakta från arkeologiska utgrävningar, runstenar, näverbrev, krönikor och andra gamla dokument, samt rådgjort med experter inom ett flertal områden. Resultatet är en oerhört intressant och rolig bok som fyller ett gapande tomrum.

Svensk historia har två riktigt stora kvinnokändisar: heliga Birgitta och drottning Kristina. Här blir vi också bekanta med bland andra Bäckaskogskvinnan, en jägare som levde för 9000 år sedan, Egtvedskvinnan från bronsåldern som bar en kortkort kjol och en tröja där magen syntes och vikingafurstinnorna Ingegerd och Olga.

Hur var kvinnans ställning på forntiden? Hur löste man barnbegränsningsfrågan på jägarstenåldern när många levde på rörlig fot och småbarn måste bäras? Och visste du att på bronsåldern förekom internationella kontakter och påverkan från Egypten, Grekland och Turkiet? På vikingatiden kunde kvinnor ha specifika yrken, och de hade rätt att begära skilsmässa.

De isländska sagorna innehåller några berättelser om kvinnor. Författaren återger dem med lika stor berättarglädje som originalens. Via det unika bildmaterialet får vi ännu mer närkontakt med allas våra förmödrar.

Forntida kvinnor är en bok för alla den som är nyfikna på kvinnohistoria och kanske ännu mer för dem som ej tänkt på att halva mänskligheten knappast omnämnts i källorna under årtusenden.

Recensioner:

Strömstad tidning/Norra Bohuslän:
”…Ett utomordentligt verk som lyfter fram kvinnans historia.”

Skånska Dagbladet:
”…utmärkt, välskriven, underhållande bok.”

Norra Skåne:
”…Det som är mest intressant med boken är att gamla föreställningar ifrågasätts i stort som i smått.”

Länstidningen Södertälje:
”…Levande historia om den forntida kvinnan… kvinnohistorien berättas väldigt levande… Det här är ett seriöst verk, som bygger på mycket fakta som författarinnan vaskat fram ur arkeologiska rapporter och gamla dokument.”

Catharinas kommentarer:

Under de många år jag arbetat med historiska fackböcker och romaner har jag med stigande förvåning lagt märke till att nästan ingenting alls finns skrivet om kvinnor och den lilla information som faktiskt finns i ursprungskällorna har valts bort eller fallit bort på vägen.

Därför tyckte jag det var dags att försöka samla den arkeologiska och skriftliga information som finns och försöka göra en bok av det. Detta visade sig vara svårare än tänkt, men jag ville helt enkelt inte ge upp. Sålunda har jag inte bara använt mig av arkeologin, vetenskapliga rapporter och läst de få uråldriga krönikor och gamla gulnande dokument som finns, utan även rest till de ställen där några av Nordens forntida prominenta kvinnor hållit till. På så sätt har jag studerat våra fornmödrars tillvaro i allt från Grönland i väst till Ukraina i öst för att få så mycket information som möjligt om våra forntida systrar.

Det har varit en fascinerande upptäcktsresa i vårt förflutna genom många tidsepoker och kulturer och en av de kanske mest tänkvärda resultaten från denna upptäcksfärd är att det visar sig att kvinnans ställning inte alltid har blivit bättre utan tvärtom…